Våra Utbildningar

Arbete på väg Nivå 1-2 & 3B / Steg 1.1-1.3

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.1 - 1.3 - Lärarledd utbildning.


Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten


Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, projekteringsuppdrag, ledningsarbeten på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.

Pris: 2 350 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Luleå, Uppsala, Umeå, Gävle, Sundsvall, Malmö, Karlstad, Skellefteå, Arlandastad, Södertälje, Borlänge, Linköping, Kristianstad, Helsingborg

Arbete på väg Nivå 1-2 & 3B / Steg 1.1-1.3 Webbutbildning

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.3 - Lärarledd onlineutbildning 


Utbildningen genomförs online i Zoom. Man måste ha mikrofon och högtalare på den enhet man använder, headset rekommenderas men är inget krav.
Slutprovet genomförs elektroniskt.

Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten


Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.

Pris: 2 350 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Webbutbildning

Arbete på väg Nivå 1-2 / Steg 2.1

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.1

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

  • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
  • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar.

Finns inga tillfällen inplanerade maila till utbildning@ramudden.se så tar vi kontakt med er.


Pris: 2 350 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Arbete på väg Nivå 3A / Steg 2.2

Utbildningen riktar sig bland annat till den som ska arbeta som utmärkningsansvarig för fasta eller intermittenta arbeten samt kunna leda och instruera personal med Steg 1 kompetens gällande arbetsplatsens skydds- och trafikanordningar. Utbildningen vänder sig även till andra yrkesgrupper som bör ha denna kompetens såsom platschefer, personal med BAS-U ansvar, arbetsledare och trafikingenjörer. 


Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. 


Pris: 6 350 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Malmö, Borlänge, Sundsvall, Luleå, Umeå, Skellefteå, Helsingborg

Arbete på väg Nivå 3A / Steg 2.2 Webbutbildning

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.2 - Lärarledd onlineutbildning


Utbildningen genomförs online i Zoom. Man måste ha mikrofon och högtalare på den enhet man använder, headset rekommenderas men är inget krav.


Under utbildningen kommer det vara moment då man får uppgifter som ska lösas på egen hand, dessa genomförs online så viss datorvana krävs.

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:
  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
  • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
  • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
  • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.


Pris: 6 350 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i: Webbutbildning

/ 2